Inne szkolenia

Enhancing Your Presentation Capability and Skills Workshop – Zwiększanie umiejętności prezentacji i warsztatów umiejętności

Confidence & Assertiveness for Women – Pewność i asertywność dla kobiet

Developing Professional Assertiveness & Confidence – Rozwijanie asertywności zawodowej i zaufania

Communicating with Influence & Professional Presence – Komunikacja z wpływami i obecnością zawodową

Written Communication Workshop – Warsztaty pisemnej komunikacji

Public Speaking Masterclass – Psychology & Practice – Masterclass, psychologia i praktyka wystąpień publicznych

Communication & Negotiation Masterclass – klasa mistrzowska komunikacji i negocjacji

Effective Communication Skills for Hostile Resources Projects – Skuteczne umiejętności komunikacyjne w projektach dotyczących zasobów wrogich

Complex & Competitive Negotiation for Senior – Kompleksowe i konkurencyjne negocjacje dla seniorów tego ma nie być?

Mastering Influence & Persuasion – Opanowanie wpływu i perswazji

Delivering Powerful and Persuasive Presentations with – Dostarczanie mocnych i przekonujących prezentacji za pomocą

Written Communication Masterclass – Masterclass pisemnej komunikacji

English & Communication Skills for ESL Professionals – Znajomość języka angielskiego i umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów ESL

Communication & Emotional Intelligence Masterclass – Masterclass komunikacji i inteligencji emocjonalnej

Presenting to Influence – Prezentowanie wpływu

Communication Skills for Women Workshop – Warsztat umiejętności komunikacyjnych dla kobiet

Effective Negotiation & Communication Skills – Skuteczne umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne

Certified NLP Practitioner Course for Business – Certyfikowany kurs dla praktyków NLP

Adaptive Communication Principles – Zasady komunikacji adaptacyjnej dodane