Lublin

Kursy rozwoju osobistego

Asertywność

Prawo człowieka do bycie sobą można wyrazić inaczej jako niebywalne prawo do posiadania i obrony swojego terytorium.

Nasza asertywność zależy tylko od nas, od naszej decyzji, od podejścia, a nawet od małego kroku…

I Pojęcie asertywności

II Typy zachowań
1 asertywność
2 agresywność
3 uległość

III Asertywność
1 względem siebie
2 względem ludzi

IV Asertywne techniki praktyczne
1 zdarta płyta
2 asertywne odraczanie
3 pytanie
4 komunikat ja

V Postawy asertywne
1 roszczeniowa
2 poniżająca
3 sarkastyczna
4 lekceważąca
5 wyniosła

Jeżeli chcesz przejść na stronę kursu,

kliknij w ten odnośnik.

 

Doskonała pamięć

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które pragną zapoznać się z technikami zapamiętywania.

Program:

 • techniki szybkiego zapamiętywania
 • techniki zapamiętywania imion
 • techniki zapamiętywania nazwisk
 • techniki zapamiętywania numerów
 • techniki zapamiętywania liczb
 • sposoby nauki języków obcych
 • sposoby walki ze stresem w czasie zapamiętywania
 • techniki relaksacyjne
 • technika historyjek
 • technika wizualizacji
 • techniki pamięciowe
 • technika skojarzeń

Jeżeli chcesz przejść na stronę kursu,

kliknij w ten odnośnik.

 

Kurs motywacyjny

Pracownicy współczesnych firm motywowani są nie tylko przez tzw. czynniki materialne, chociaż odgrywają one istotne znaczenie w kształtowaniu ludzkich zachowań w pracy.

Jeszcze nigdy nie przypisywano motywacji tak dużego znaczenia.
Wchodząc do przedsiębiorstwa, szybko można zauważyć, że niektórzy pracownicy oddają się swojej pracy z zapałem i zaangażowaniem, podczas gdy inni wypatrują tylko wieczora i myślą o tym, aby, jak najszybciej zakończyć pracę.
Dlaczego ludzie są w rozmaity sposób motywowani? Jak może powstać pozytywna motywacja do pracy?

I Wyjaśnienie pojęcia motywacji i teoria motywacji

II Formy motywacji

III Motywująca organizacja pracy

IV Skuteczne sposoby motywowania

Jeżeli chcesz przeczytać o nim więcej informacji,

przejdź na stronę kursu.

 

Kurs szybkiego czytania

Celem kursu jest nabycie umiejętności z zakresu szybkiego czytania.
Program kursu

 • Wstęp do technik szybkiego czytania
 • Znaczenie szybkiego czytania
 • Użyteczność szybkiego czytania
 • Ćwiczenia szybkiego czytania
 • Efektywne czytanie
 • Techniki pamięciowe
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • mapy myśli

Jeżeli chcesz przejść na stronę kursu,

kliknij w ten odnośnik.