Warszawa 2

Kursy umiejętności osobistych

Asertywność

Asertywność to szacunek dla siebie i innych. Jest umiejętnością wyrażania opinii, krytyki, ocen bez obrażenia odczuć innych osób. Asertywność to umiejętność niezwykle przydatna zarówno w relacjach osobistych jak i kontaktach zawodowych, dla wielu osób stanowi też inspirujący sposób na kształtowanie własnej osobowości.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat asertywności, umiejętności przydatnych w komunikacji z innymi ludźmi oraz pokazanie w jaki sposób wypowiadać swoje racje tak, by nie urazić innych osób, a przekonać ich że nasza propozycja jest lepsza. Po szkoleniu osoby słabe, niepewne siebie i swoich kompetencji wyniosą wiedzę i umiejętność jak być silniejszą osobą.

Czas szkolenia: 2 dni

W program szkolenia wchodzą:

  • pojęcie asertywności,
  • prawa asertywności i ich wpływ na relacje z otoczeniem,
  • różnice między asertywnością, agresją i manipulacją,
  • metody asertywnej manipulacji,
  • symulacje, odgrywanie ról, gry i zabawy,
  • dyskusje moderowane,
  • ćwiczenia interakcyjne

Jeżeli chcesz zapisać się na kurs lub przeczytać o nim więcej informacji,

przejdź na stronę kursu.